top of page

Modern Sanat

Mozaik sanatı, modern sanat dünyasında ki eserlerin yorumlanmasına özgün bir bakış açısı sunabilmektedir.

Mozaik sanatı, modern sanat dünyasında da kullanılabilir. Özellikle, çağdaş sanatçılar, mozaikleri kullanarak farklı sanat eserleri yaratırlar ve kendilerine özgü tasarımlar oluşturabilirler.

Modern Sanat Mozaikleri Workshopları ile modern sanat üzerine mozaik çalışmaları gerçekleştireceğiz.


Workshop Örnekleri

bottom of page