top of page

Din ve Mitoloji

Mozaik sanatı, din ve mitoloji ile ilgili tasarımlar yapmak için de kullanılabilir. Örneğin, mozaiklerle yapılmış Noel sahneleri portreleri gibi tasarımlar bulunabilir.

Mozaik sanatı, din ve mitoloji ile ilgili tasarımlar yapmak için de kullanılabilir. Örneğin, mozaiklerle yapılmış Noel sahneleri, İsa'nın doğumu veya Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların portreleri gibi tasarımlar bulunabilir.

Workshop Örnekleri

bottom of page